Our Team

Ravikiran Manik
Katkar
President
Ganesh Vinayakrao
Karhale
Secretary
Janardhan Kashinath
Ghumare
Treasurer
Kundalik Shankar Shinde
Member
Dattatray Kashinath Panchal
Member
Kiran Shivdas
Rathod
Member
Pankaj Balasaheb
Joshi
Member

Our Partners

NABARD
Vidharbha Konkan Gramin Bank
Federal Bank
Bharti
Chola MS